Блог

Предучилищна подготовка по български език

Обучението по български език е свързано със знания, умения и отношения от областта на различни дялове на езика – фонетика и синтаксис, като се поставя акцент върху звуковете и буквите в българския език, видовете изречения, звуковия състав и лексикалното значение на думите.

Математически състезания

Състезанията по математика предоставят поле за изява на много ученици, а подготовката за тях им помага на децата да развият своя потенциал.

Подготовка за кандидатстване в ПУК

Избора на училище е важен за бъдещето на Вашето дете. Това е въпрос, който вълнува всички родители месеци преди началото на учебната година тъй като това е свързано с кандидатстване и прием на децата им.

Подготовка за НВО по Български език за 4 клас

Курсът е подходящ за деца в 4 клас, на които предстои подготовка за националното външно оценяване. Резултатите от решените упражнения са ориентир в постигнатото по съответната тема. Материалите в курса отговарят на задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от I до IV клас.

Mатематически турнир Иван Салабашев

Курсът ще помогне на децата да се подготвят за математическия турнир Иван Салабашев (организиран от ИМИ-БАН) като успешно решат задачите от изминалите състезания за годините от 2016 до 2022. Курсът е напълно безплатен

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

Курсът ще помогне на децата да се подготвят за математическото състезание Европейско Кенгуру (организирано от Сдружение Европейско Кенгуру) като успешно решат задачите от изминалите състезания. Освен безплатни материали за подготовка Вие ще получите статистики за: Процента на успеваемост на Вашето дете; Времето за решаване на задачите и упражненията; Броя на вярно и грешно решените задачи; Информация за класирането на Вашето дете спрямо всички, които са абонирани за курса "Подготовка за математическо състезание Европейско Кенгуру".

Задачи с преливане на течности

Нека да решим следната задача: Имате една 12 литрова кофа, пълна с вода и две празни - съответно 7 и 5 литра. Разделете водата на две равни части като използвате наличните кофи.

Детективски задачи - Задачи с данни и таблица

Нека да решим следната задача: Алекс, Боби и Виктор са облечени със зелена, червена и бяла тениска. Алекс не носи червени дрехи. Виктор не харесва нито червения, нито зеления цвят. Какъв цвят е тениската на Боби?

Защо децата да изучават HTML?

Изучаването на HTML може да осигури много ползи за вашето дете. Езикът предоставя лесен начин за създаване на визуално привлекателни и функционални уебсайтове. За тези, които се интересуват от разработването на свой личен уебсайт или блог, изучаването на HTML може да бъде едно чудесно начало.

По колко различни начина?

Комбинаторика и вероятности са области, които са част учебното съдържание по математика за задължителна и профилирана подготовка.

Статистики за резултатите и постиженията от обучението на Вашето дете

Знаейки къде се намират учениците в по пътя към постигане на високо ниво на знания, учебните цели и резултати са от решаващо значение за планирането и провеждането на обучението. Статистиките в платформата Adivedu са предназначени да дадат на родителя повече информация за ученика, като помагат за идентифициране на настоящите нива на знания, силни области, и области, в които е необходимо подобрение.

Подготовка за кандидатстване и прием в ПУК

Adivedu е иновативна платформа за обучение, която спомага за придобиването на различни умения и компетентности. Нашите интерактивни курсове и уроци за подготовка за кандидатстване в ПУК са съобразени с възрастта на децата и ще им помогнат да се подготвят по-добре за предстоящите им приемни изпити. С тях децата ще подобрят и упражнят знанията си и ще развият своята наблюдателност, логика и математическо мислене.