Проследявайте напредъка на детето си

Разбирането на напредъка на Вашето дете е едно от най-важните неща, които можете да направите като родител, за да подкрепите академичните му постижения! Ще разполагате с необходимите инструменти, за да проследите напредъка му и да откриете неговите силни и слаби страни. Използвайте тази информация, за да наблюдавате ученето, да коригирате пропуските и да празнувате успеха заедно!

Научи повече
Статистики за напредъка на детето в училище
Уроци по броене
Задачи с везни
Логика за деца

Курсове за най-малките

Всички курсове и уроци, разработени от Adivedu, са съобразени с възрастта на децата и ще им помогнат, както да затвърдят знанията си, така и да усвоят нови.

Научи повече

 

Учене във важните моменти

 Обучение от всяка точка на света

Adivedu предлага на учениците ефективен и иновативен начин на обучение без те да бъдат ограничени от географските граници.

Всички учебни материали и ресурси са достъпни онлайн, като по този начин се създава среда за обучение без хартия, която е по-достъпна, като същевременно е полезна за околната среда.

Outdoor education
Learning through play

 Учене чрез игра

Игрите и игровите елементи се използват в обучението за ангажиране на учениците с учебния материал. Ученето чрез игра е метод за повишаване на мотивацията и ангажираността на децата чрез използване на елементи от игровия дизайн в образователна среда.

 3D симулации

Чрез 3D виртуални уроци учениците се насърчават да намерят решението на проблеми, като ги разглеждат от различни ъгли. Използвайки този подход на обучение, учениците ще започнат да мислят нестандартно и ще имат желание за постоянно откриване на нови знания и умения.

3D simulations