Вярваме, че всяко дете може да научи всичко

и това, от което се нуждае е постоянство и инструменти, за да го постигне

Нашата цел

Ние даваме на всеки ученик увереността да успее, независимо от неговата мотивация или стремежи.

Електронното обучение за деца е един от най-важните образователни приоритети през последните двадесет години. Причината за това е бъдещето. Живеем във все по-сложен и непрекъснато променящ се свят. Трябва да предоставим на следващото поколение възможно най-добрите инструменти за обучение. Ето защо Adivedu.com е посветен на бъдещето, като прави учебното съдържание интересно и достъпно за всички деца.

Нашата мисия

Шокиращата истина е, че милиони деца по света все още не ходят на училище. Има и деца, които ходят на училище, но не получават подходящо образование.

Нашата мисия е да дадем възможност на всички деца да имат достъп до качествено електронно обучение.

Онлайн обучение
  
Ани Гигова

Специалист математика

 

Ани Гигова е защитила бакалавърска степен „Неформално образование“ и магистърска степен „Начална училищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Има опит в съставянето на математически задачи, като съавтор на сборник по състезателна математика за втори клас. Работи активно с деца от предучилищна до прогимназиална възраст в извънкласни дейности по математика и български език.

Курсове

Онлайн обучение
   
ас. д-р Александра Николова

Специалист електронно обучение

 

Александра Николова е доктор по информатика и специалист в областта на игровизацията и електронното обучение. Автор на публикации в престижни международни научни издания. Има опит в създаването на математически игри и задачи за деца в предучилищна и училищна възраст.

Онлайн обучение
   
доц. д-р Владимир Георгиев

Изследовател

 

Владимир Георгиев е доцент по Информатика, университетски преподавател и специалист в областта на електронното обучение, 3D и сериозни игри. Той има дългогодишен опит със състезателно програмиране и компютърна математика и е автор на множество публикации.

И Вие искате да създавате курсове, които да достигнат до повече деца?

Бъдете част от техния успех и се свържете с нас още сега!

За да поддържаме възможно най-високо качество на нашите курсове, имаме някои критерии за това с кого работим.
Обикновено търсим:

  Доказан опит в дадена област
  Високи академични резултати
  Ангажимент за напредък в образованието