Вярваме, че всяко дете може да научи всичко

и това, от което се нуждае е постоянство и инструменти, за да го постигне

Нашата цел

Електронното обучение за деца е един от най-важните образователни приоритети през последните двадесет години. Причината за това е бъдещето. Живеем във все по-сложен и непрекъснато променящ се свят. Трябва да предоставим на следващото поколение възможно най-добрите инструменти за обучение. Ето защо Adivedu.com е посветен на бъдещето, като прави учебното съдържание интересно и достъпно за всички деца.

Нашата мисия

Нашата мисия е да дадем възможност на всички деца да имат достъп до качествено електронно обучение.

Ние даваме на всеки ученик увереността да успее, независимо от неговата мотивация или стремежи.

Онлайн обучение
  
Ани Гигова

Специалист математика

 

Ани Гигова е защитила бакалавърска степен „Неформално образование“ и магистърска степен „Начална училищна педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Има опит в съставянето на математически задачи, като съавтор на сборник по състезателна математика за втори клас. Работи активно с деца от предучилищна до прогимназиална възраст в извънкласни дейности по математика и български език.

Курсове

Онлайн обучение
   
гл. ас. д-р Александра Николова

Специалист електронно обучение

 

Александра Николова е доктор по информатика и специалист в областта на игровизацията и електронното обучение. Автор на публикации в престижни международни научни издания. Има опит в създаването на математически игри и задачи за деца в предучилищна и училищна възраст.

Онлайн обучение
   
доц. д-р Владимир Георгиев

Изследовател

 

Владимир Георгиев е доцент по Информатика, университетски преподавател и специалист в областта на електронното обучение, 3D и сериозни игри. Той има дългогодишен опит със състезателно програмиране и компютърна математика и е автор на множество публикации.

И Вие искате да създавате курсове, които да достигнат до повече деца?

Бъдете част от техния успех и се свържете с нас още сега!

За да поддържаме възможно най-високо качество на нашите курсове, имаме някои критерии за това с кого работим.
Обикновено търсим:

  Доказан опит в дадена област
  Високи академични резултати
  Ангажимент за напредък в образованието