Поверителност

Поверителност

 

Понятия

a/ Когато, в текста на настоящата политика се споменава "Сайт" или „Платформа“, се има предвид цялото съдържание, находящо се под домейна Adivedu.com.

б/ „Информация за потребителя” е  всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

в/ "Обработване на информация" е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на информацията с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

г/ "Директен маркетинг" е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Принципи

При събиране и обработка на информацията за потребителите, ние се водим от следните принципи: законосъобразност; добросъвестност; прозрачност; ограничение на целите на обработка; свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност; ограничение на съхранението с оглед осъществяване на целите; поверителност на обработката и сигурност.

Ние гарантираме, че са взети подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашата лична информация от неоторизиран достъп, промяна, използване или разкриване. Сред тези мерки са различни технологии и процедури за сигурност като вътрешни прегледи за събиране на данни, практики по отношение на съхранение и обработка, както и мерки за сигурност и подходящи мерки за криптиране и физическа сигурност. Ние използваме Secure Socket Layer (SSL) сертификати за криптиране на предаването на данни на страниците за плащане и влизане в Adivedu.com. Моля, имайте предвид, че от ваша страна вие също носите отговорност за предприемането на необходимите мерки за защита на вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване, включително защита на вашата парола.

Цели

Ние събираме информация за потребителите чрез функционалността на сайта, за конкретни законосъобразни цели. Те няма да бъдат обработвани по никакъв несъвместим с това начин. Adivedu.com събира и обработва информация във връзка с използването на нашите услуги, както и когато бъде взето решение за сключване на договор, включително за долуизброените цели:

а/ създаване на акаунт на сайта и осигуряване на пълната му функционалност при предоставянето на услуги;

б/ идентификация на страна по сключен договор или договор, който предстои да бъде сключен;

в/ изпращане на информационни съобщения, препоръки за ползването на сайта, нови услуги и др.;

г/ подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за потребителя оферти, които биха представлявали интерес.

I. Каква информация събираме, обработваме и съхраняваме и с какви средства?

Ние събираме и обработваме посочените по-долу категории информация, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят. Когато използват сайта, потребителите ни предоставят определена информация доброволно. Ние я изискваме единствено и само за предоставяне на услугата, която предоставяме.

1. Потребителска информация

а/ При попълване на регистрационната форма за създаване на потребителски акаунт.

Ние събираме информация за имейл и парола. Цели на тази процедура са:

  • създаването на потребителски акаунт, който да бъде ползван от потребителя
  • обратна връзка, като съобщенията може да касаят подобрения или промени в дейността на сайта, изтичащи услуги, напомнителни писма във връзка с изтичащи срокове, бюлетини и др.

б/ При редакция на потребителски акаунт.

Потребителите имат възможност по желание да добавят допълнителна информация в потребителския си акаунт, която включва: Имена, Снимки и лична информация в свободен текст…Това е допълнителна информация, които предоставяте по собствена воля. Приемането на условията за регистрация и въвеждането им в съответната форма имат силата на съгласие относно съхранението и обработването на тези информация. Целта на събирането е да се даде възможност на потребителя да допълни информацията за себе си.

Международен трансфер на събраната информация

Adivedu е световна компания и вие се съгласявате със съхранението, прехвърлянето или достъпа до вашата лична информация от Adivedu от всяко място по света. Тази Политика за поверителност е приложима в случай, че прехвърлим каквато и да е ваша информация в други държави.

Как да получите достъп и да актуализирате вашата лична информация

Можете да поддържате вашата лична информация точна, пълна и актуализирана, като влезете във вашия акаунт на https://www.adivedu.com/.

Ревизия на лични данни

Потребителският интерфейс на Adivedu запазва минимални лични данни, които са разумни и необходими при управлението и поддръжката на взаимоотношенията доставчик на продукти с клиенти. Клиентите на Adivedu могат да прегледат и актуализират своя профил и информация за абонамент в портала за клиенти на уебсайта на Adivedu.

Ако имате проблеми с преразглеждането на личните си данни, изпратете имейл до support@adivedu.com и посочете нуждата си и информация за контакт за помощ.

Запазване и изтриване на лични данни

Adivedu ще запази личните ви данни, докато акаунтът ви е активен; ако е необходимо, за да Ви предоставим продукти или услуги; както е посочено в споразумението за Условия за ползване; както е необходимо за целите, описани в тази политика или към момента на събиране; ако е необходимо, за да спазваме нашите законови задължения, да уважим исканията за ОТМЕНА АБОНАМЕНТА, да изпълним изискванията за финансов одит и да наложим нашите споразумения; или до степента, разрешена от закона.

Ако бъде поискано, Adivedu ще изтрие личните ви данни по начин, който гарантира, че самоличността ви не може да бъде реконструирана или прочетена. Заявката за изтриване може да не доведе до пълно изтриване на вашите данни. Информацията за покупките ще се поддържа за целите на правния и финансов одит. Изпращанията във форумите ще бъдат запазени съгласно Споразумението за условия за ползване и вашето име ще бъде премахнато. Ако искате да премахнете личните си данни, изпратете имейл на support@adivedu.com с „Тема: Премахване на личните ми данни“ и изрично посочете нуждата си и информация за контакт.

II. Срок на обработката

Информацията се съхранява и обработва докато акаунтът на потребителя е действащ

III. Предаване на събраната информация на трети лица

Adivedu.com не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин информацията на потребителите  на трети лица.

IV. Сигурност

Ние сме предприели множество технически, правни и организационни мерки за защита на информацията на всеки един потребител. Също така, ние използваме SSL – протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с информацията от трети лица. Ние не споделяме информация с трети лица, освен в случаите когато следва да извършим доставка на поръчана стока.

V. Декларация

Ние не изискваме и няма да събираме и обработваме информация, които разкрива: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за здравословното състояние, както и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Ние не извършваме трансфер на информация към трети държави

VI. Реклама

Към настоящия момент, ние не използваме информацията с цел реклама. Въпреки това, с потвърждаване на регистрацията вие се съгласявате, че Adivedu.com има правото да ползва събраната информация за следните цели:

а/ Включване на оценката на потребителя и неговото мнение в маркетингови проучвания чрез електронни методи – по e-mail.

б/ Изпращане на електронни съобщения за курсове, уроци, продукти, услуги и др. рекламни съобщения на всички притежавани устройства.

в/ Всякакви други цели, свързани с директния маркетинг.

г/ Профилиране и изпращане на персонализирана реклама, която е съобразена с предпочитанията на потребителя.

д/ Изпращане на неперсонализирана реклама. Потребителите ще получават информация и за актуални курсове, уроци, продукти, услуги, инициативи и др. рекламни съобщения.

VII. Използване на бисквитки

По своята същност бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат използвани от уеб сайт за идентифициране/разпознаване на повторен посетител на уеб сайта. Бисквитките могат да бъдат използвани от нас по различни причини, включително:
• За да улесним навигацията на нашия уебсайт;
• За да подпомогнем процеса на регистрация и влизане в нашите услуги;
• Да направим вашето изживяване персонализирано;
• За анализ на честотата на посещаемост на страницата;
• С цел предоставяне на уиджети за социално споделяне и видео функции на уебсайта;
• Да можем да измерваме ефективността на рекламите и промоциите.

В случай, че не желаете Adivedu да използва бисквитки във вашия браузър, можете да се откажете, като промените настройките на браузъра си, за да отхвърлите бисквитките или да ви уведоми, когато уеб сайт се опита да постави бисквитка в софтуера на браузъра ви. Ако решите да деактивирате бисквитките във вашия браузър, нашият сайт все още може да бъде използван от вас, но способността ви да използвате някои от продуктите и/или услугите на този сайт може да бъде засегната и пълната функционалност на сайта не е гарантирана.

VIII. Обработка на кредитни карти

Доставчик на услуги трета страна се използва от нас за управление на обработката на кредитни карти. На този доставчик на услуги не е разрешено да съхранява, задържа или използва вашата лична информация, освен с единствената цел обработка на кредитни карти.

IX. Google Analytics

Google Analytics се използва за оценка на използването на сайта от ваша страна, съставяне на отчети за дейността и предоставяне на други услуги, свързани с използването на интернет. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки на първа страна, които съхраняват информация, като например кога е настъпило текущото посещение, дали посетителят е бил на сайта преди и към кой сайт е препратен посетителят уеб страницата. Браузърите не споделят бисквитки на първи страни между домейни.

Данните от Google Analytics са класифицирани като поверителни, управлявани от правилата за поверителност на Google при използването на този сайт. Политиката за поверителност на Google можете да видите тук .

Вие се съгласявате с обработката на данните за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе. В случай, че желаете, можете да изберете да се откажете, като изключите бисквитките в настройките на предпочитанията във вашия браузър или като изтеглите и инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Analytics от тук. Добавката комуникира с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да покаже, че информацията за посещението на сайта не трябва да се изпраща на Google Analytics. Добавката за браузър за изключване на Google Analytics не предотвратява изпращането на информация към самия сайт или към други услуги за уеб анализ. За повече информация относно Google Анализ, моля, посетете този уебсайт .