Условия за Ползване

Общи условия за ползване

 

Adivedu.com e образователна платформа, която дава възможност за създаване и представяне на онлайн курсове и уроци за всички академични нива и предлага нови методи за обучение като учене чрез игри и 3D симулации. Adivedu.com предлага на учителите ефективен и иновативен начин за преподаване. Платформата позволява достигането до по-широка мрежа от ученици без да бъдат ограничени от географските граници.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Adivedu.com и чрез натискане на бутона „Регистрация“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на употреба на Adivedu.com и съдържанието, респ. части от съдържанието, ще се счита също за приемане на Общите условия.

С приемане на Общите условия потребителят се съгласява, че в нито един момент няма да търси отговорност на Adivedu.com за съдържанието или липсата на такова на курсовете и/или уроците, които са създадени от трети лица, в това число индивидуални учители или училища. Adivedu.com носи отговорност само и единствено за съдържанието на курсовете и/или уроците, които Adivedu.com е създал.  На всяка страница на Adivedu.com, в която е представен конкретен курс и/или урок, е посочен авторът на съдържанието на съответния курс и/или урок.

Обхват на използването

I. Онлайн регистрация

За да се използват услугите, предлагани от Adivedu.com е необходима регистрация като наш потребител. Процедурата по онлайн регистрация изисква предоставянето на личен e-mail адрес и парола, с която по-късно потребителите се идентифицират. С предоставянето на посочената информация се декларира, че същите са актуални. E-mail адресът е средството за идентификация в Adivedu.com, а паролата е достъпна само за конкретния потребител. В случай на забравена парола, ние осигуряваме възможност за промяна. Информацията, които ни  е предоставена в хода на регистрация, ще използваме само за предоставяне на нашите услуги и свързване с потребителя в случай на нужда.

II. Достъп без регистрация

Всеки Потребител има право да гледа без регистрация избрани от Adivedu.com курсове и/или уроци. Правото на Достъп без регистрация може да бъде отменено, ограничено или променено във всеки един момент от Adivedu.com като отмяната, ограничаването или промяната влизат в сила от деня на тяхното извършване, без да е необходимо предварителното уведомяване, волеизявление или каквото и да било съгласие от страна или към потребителите.

III. Цени и начин на плащане

а/ Всеки Потребител има право да сключи договор за допълнителна услуга – абонамент чрез интернет до включените онлайн курсове и  уроци в Adivedu.com срещу заплащане за определен период от време (посочено в информацията на съответния курс).

б/ На всяка страница на Adivedu.com, в която е представен конкретен курс и/или урок, е посочена конкретна цена, за курса и/или урока, както и какво включва цената.

в/ Потребителят може да избере вид абонамент и начин на плащане, с което Договорът за абонамент ще се счита за сключен за съответния Предплатен период.

г/ Сроковете за ползване за съответния Предплатен период започват да текат от момента, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение или част от него, съгласно условията за начин на плащане.

За платените курсове и/или уроци на Adivedu.com се дължи плащане, съгласно посоченото в описанието на посочения курс и/или урок.

Препратки (хипервръзки)

Възможно е в Adivedu.com да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети лица. Използвайки препратките потребителят е наясно, че напуска Adivedu.com. Adivedu.com не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Asivedu.com не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове.

Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

Забранено за незаконни цели

Като условие за използване на Adivedu.com , потребителя декларира пред Adivedu.com , че няма да използва уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на Adivedu.com;

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Потребителя няма право да “хаква”, “краква”, “скрейпва”, “краува” Adivedu.com  директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Няма право да достига или да се опитва да достигне до информация, която не е публично публикувана на Adivedu.com .

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта Adivedu.com са защитени с авторски права. © 2022 Adivedu. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от Adivedu.com потребителя се съгласява да не преправя, копира, фреймва, скрейпва, наема, лицензира, продава, дистрибутира съдържание или части от съдържание на Adivedu.com. Потребителя няма право да прави копия на цялото или на части от съдържанието на сайта, включително за архивни цели.

Бъдещи актуализации и поддръжка

Adivedu.com има право да променя, развива или изменя сайта и платформата без предварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на потребителя.

Adivedu.com си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване, като ние ще уведомим чрез имейл за промяната, в случай че потребителите използват услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че потребителят не ги приема – той може да преустанови използването на Adivedu.com . Ако потребителя не се противопостави на промените в Общите условия и продължи да използваш Adivedu.com , се презюмира (предполага), че той е приел промените.

Adivedu.com си запазва правото, а потребителят се съгласява, че Adivedu.com може по своя преценка, периодично да спира достъпа до платформата или друг начин да преустановява услугите, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.