Проследявайте напредъка на детето си

Онлайн платформите могат да бъдат удобен начин да помогнем на нашите деца да учат, но как да разберем колко са напреднали? В Adivedu искаме да дадем на Вас, родителя, източник на значима информация, която ще Ви позволи да проследявате обучение на Вашето дете. Когато се абонирате за курс в Adivedu ние Ви даваме статистики за напредъка в обучението на Вашето дете, които ще Ви държат информирани във всеки един момент.


Статистики за напредъка на детето в училище

Статистиките за напредъка на обучението ще Ви помогнат да:

 
  • Наблюдавате дейностите на дете Ви - Важно е да сте в крак с ученето на детето. Докладите за напредъка ще дадат на родителите необходимата информация, за да разберат силните и слабите страни на детето си.
  • Коригирате пропуски в обучението: Статистиките ще Ви дадат информация за това къде се затрудняват децата Ви. Използвайте я, за да прегледате кои теми са предизвикателни, така Вашето дете ще може да премахне всички пропуски в обучението.
  • Наградете детето си за добре свършена работа: Отпразнувайте постиженията на детето си, за да го мотивирате да премине през трудни предмети и трудни задачи.
 

Какво съдържат нашите статистики?

 
  • Подробна разбивка по теми, която дава представа за предишни, настоящи и бъдещи уроци
  • Преглед на напредъка на Вашето дете
  • Оценка за успеваемостта в проценти
  • Броя на верните и грешни отговори на въпросите във всеки урок

Разбирането на напредъка на Вашето дете е едно от най-важните неща, които можете да направите като родител, за да подкрепите академичните му постижения! Ще разполагате с необходимите инструменти, за да проследите напредъка му и да откриете неговите силни и слаби страни. Използвайте тази информация, за да наблюдавате ученето, да коригирате пропуските и да празнувате успеха заедно!

Започни сега