Подготовка за кандидатстване и прием в ПУК

Избора на училище е важен за бъдещето на Вашето дете. Това е въпрос, който вълнува всички родители месеци преди началото на учебната година тъй като е свързан с кандидатстване и прием на децата им.

Приемът в предучилищен клас (ПУК) в повечето училища се осъществява чрез провеждане на тестови изпит за установяване на степента на адаптивност и училищна готовност на детето. Резултатът се определя на база проверка на внимание и концентрация, логическо мислене, зрителна и логическа памет, наблюдателност, способност за разбиране на инструкции и др. По време на изпита децата обикновено работят самостоятелно и имат определено време за всяка задача.

Кандидатстване в ПУК