Задачи с преливане на течности

Нека да решим следната задача:

Задачи с преливане на течности

 

Как се решава задача за преливане?

Средният съд се пълни от големия.

Най-малкият съд се пълни от средния и се изпразва в най-големия само ако е пълен до горе.

Решение на задачата:

Задача за преливане

 

* Задачи с преливане на течности можете да намерите в курса Състезателна математика за 3 клас - част I