Mатематически турнир Иван Салабашев - задачи за подготовка

Курсът ще помогне на децата да се подготвят за математическия турнир Иван Салабашев (организиран от ИМИ-БАН) като успешно решат задачите от изминалите състезания от 2016 до 2023 година.

Освен безплатни материали за подготовка Вие ще получите статистики за:

  •   Процента на успеваемост на Вашето дете
  •   Времето за решаване на задачите и упражненията
  •   Броя на вярно и грешно решените задачи
  •   Информация за класирането на Вашето дете спрямо всички, които са абонирани за курса "Подготовка за математически турнир Иван Салабашев"

Курсът е напълно безплатен

Подготовка за математически турнир Иван Салабашев

Започни сега