Тест за училищна готовност

Готово ли е детето Ви за училище?

Тестът за училищна готовност е инструмент за проверка на уменията, които са необходими в училище и които се търсят в подбора на децата по време на приемните процедури.

Задачите в теста проверяват:

  • вниманието и концентрацията;
  • логическото мислене;
  • зрителната и логическа памет;
  • наблюдателността;
  • способността за разбиране на инструкции и др.

Тестът има за цел:

  • ранно диагностициране степента на училищна готовност на детето;
  • да открие силните и слабите му страни;
  • да се даде правилна посока за дейностите, които са необходими за развиване на умения и допълване на знания.

Получените резултати от теста да полезни, но те в никакъв случаи не могат да бъдат достатъчни за даване цялостна оценка на развитието на детето.

Изтеглете теста за училищна готовност напълно безплатно!

Изтегли