Статистики за резултатите и постиженията от обучението на Вашето дете

Знаейки къде се намират учениците в по пътя към постигане на високо ниво на знания, учебните цели и резултати са от решаващо значение за планирането и провеждането на обучението. Статистиките в платформата Adivedu са предназначени да дадат на родителя повече информация за ученика, като помагат за идентифициране на настоящите нива на знания, силни области, и области, в които е необходимо подобрение.


Статистики за напредъка на детето в училище

Статистиките на Adivedu дават информация за:

  • Процент на успеваемост на ученика за съответния курс
  • Процент на успеваемост за всеки завършен модул
  • Време за решаване на задачите и упражненията
  • Брой вярно и грешно решени задачи
  • Класиране на ученика спрямо всички деца, абонирани за съответния курс

След като прегледате статистиките на детето си е важно да направите план за бъдещи действия, за да му помогнете да подобри своите знания.

Нашият съвет е да се премине отново през модулите, които са с ниски проценти на успеваемост и множество сгрешени отговори.