По колко различни начина?

Нека да решим следната задача:

По колко различни начина

Стъпка 1

Намираме броя на възможните начини за подреждане на трите кубчета като първо слагаме червеното кубче на първо място.

Тук има два начина:

  • червено, синьо, зелено
  • червено, залено, синьо
По колко различни начина

Стъпка 2

Намираме броя на възможните начини за подреждане като този път слагаме синьото кубче на първо място.

Тук отново има два начина:

  • синьо, червено, зелено
  • синьо, залено, червено
Задачи комбинаторика

Стъпка 3

Последно слагаме зеленото кубче на първо място.

Тук отново има два начина:

  • зелено, синьо, червено
  • зелено, червено, синьо
Задачи комбинаторика

Отговор: 2 + 2 + 2 = 6 начина

* Задачи с комбинаторика можете да намерите в курса Състезателна математика за 1 клас - част I