Подготовка за НВО по Български език за 4 клас

Курсът е подходящ за деца в 4 клас, на които предстои подготовка за националното външно оценяване. Резултатите от решените упражнения са ориентир в постигнатото по съответната тема. Материалите в курса отговарят на задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от I до IV клас.

 • Тесни и широки гласни
 • Звучни и беззвучни съгласни
 • Меки и твърди съгласни
 • Образуване на думите. Сложни думи
 • Синоними
 • Антоними
 • Изречения
 • Подлог
 • Сказуемо
 • Употреба на запетаи
 • Членуване на съществителните имена /li>
 • Прилагателни имена. Образуване и правопис
 • Членуване на прилагателни имена
 • Глаголи. Употреба и правопис
 • Сегашно време на глаголите
 • Минало време на глаголите
 • Бъдеще време на глаголите
 • Употреба на глаголните времена
 • Числителни имена
 

Подготовка за НВО по Български език за 4 клас