Намиране на обиколка (периметър) на геометрични фигури

Видове успоредници

Видове успоредници
Обиколка на квадрат
Обиколка на квадрат

Какво трябва да знаем за квадрата? Квадратът има четири равни страни!

Формула: P = a + a + a + a
или
P = 4.a

Пример:
P = 4.2
P = 16 см

Обиколка на правоъгълник
Обиколка на правоъгълник

Какво трябва да знаем за правоъгълника? Правоъгълникът има две по две равни страни!

Формула: P = a + a + b + b
или
P = 2.a + 2.b

Пример:
P = 2.4 + 2.2
P = 12 см

Видове триъгълници

Видове триъгълници
Обиколка на равностранен триъгълник
Обиколка на равностранен триъгълник

Какво трябва да знаем за равностранния триъгълник? Равностранният триъгълник има три равни страни!

Формула: P = a + a + a
или
P = 3.a

Пример:
P = 3.2
P = 6 см

Обиколка на равнобедрен триъгълник
Обиколка на равнобедрен триъгълник

Какво трябва да знаем за равнобедрения триъгълник? Равнобедреният триъгълник има две равни страни (бедра) и една основа!

Формула: P = a + b + b
или
P = a + 2.b

Пример:
P = 2 + 2.3
P = 8 см

Обиколка на разностранен триъгълник
Обиколка на разностранен триъгълник

Какво трябва да знаем за разностранния триъгълник? Разностранният триъгълник има три различни страни!

Формула:
P = a + b + c

Пример:
P = 2 + 3 + 4
P = 9 см

* Задачи с обиколки на фигури можете да намерите в курса Състезателна математика за 2 клас - част I