Намиране на неизвестно число, задачи с отсечки

Нека да решим следната задача:

Стъпка 1

Първо рисуваме отсечки, които отговарят на възрастта на двете деца.
В задачата е дадено, че Мими е на 11 години, а Вики е с 3 години по-голяма. За годините на Мими рисуваме една отсечка и над нея записваме числото 11. Тъй като Вики е с 3 години по-голяма, това означава, че тя е колкото Мими + още три години, следователно рисуваме отсечка за годините на Мими и прибавяме една по-малка отсечка, която да показва 3 години повече.

Намиране на неизвестно число

Стъпка 2

Преминаваме към решението на задачата.
В задачата се търси колко е сборът от годините на двете момичета.

Намиране на неизвестно число

Решение:

Записваме информацията, която е дадена в условието на задачата:
М + В = ?
М = 11
В = 11 + 3

След това заместваме:
М + В = ?
11 + (11 + 3) = 11 + 14 = 25

Отговор: Сборът от годините на двете момичета е 25

* Задачи с намиране на неизвестно число можете да намерите в курса Състезателна математика за 2 клас - част I