Математически състезания

Състезанията по математика предоставят поле за изява на много ученици, а подготовката за тях им помага на децата да развият своя потенциал.

Освен състезателен характер, математическите състезанията дават възможност за класиране в елитните училища и паралелки.

Задачите, които се дават на състезания са различни като типове от тези, които се учат в училище и изискват по-логическо мислене.

Ето и някои от типовете задачи, които се дават на състезанията и олимпиадите по математика:

 • Числа и цифри
 • Уравнения с неизвестно число
 • На пазар
 • Рачешки задачи
 • Глави и крака
 • Обиколки
 • Разстояния и разрязвания
 • Кръгове на Ойлер
 • Комбинаторика
 • Задачи за работа
 • Преливане на течности

Състезателна математика

Разгледайте курсовете по състезателна математика и намерете още много задачи, примери и решения.