Кандидатстване в математически гимназии след 4 клас

Кандидатстването в математически гимназии след 4 клас се осъществява въз основа на резултатите на учениците от определени математически състезания и олимпиади.

Задачите, които се решават по време изпитите са различни и се изисква учениците да ги решат и разпишат по точно определени критерии.

Някои от типовете задачи са:

 • Числови изрази
 • Намиране на неизвестно число
 • Рачешки задачи
 • Детективски задачи
 • Комбинаторика
 • Страници от книги
 • Разрязвания
 • Диофантови уравнения
 • Ребуси
 • Лица и обиколки на фигури
Кандидатстване в математически гимназии след 4 клас

При подготовката за кандидатстване обикновено децата решават задачи от сборници, но често те имат нужда от помощ от родител - допълнително обяснение и проверки на решенията.

Adivedu е разработена да помага на децата да се обучават самостоятелно.

Платформата илюстрира с примери обяснения на всички типове състезателни задачи и прави автоматичка проверка, с което спестява време и дава сигурност.

Освен това чрез анализите, родителите могат да следят напредъка на децата в обучението.

Очаквайте скоро нашите авторски задачи за кандидатстване в математически гимназии след 4. клас

 • Структурата на задачите е създадена да следва нуждите и напредъка на децата.
 • Всеки ученик, абониран за курса , получава достъп до задачи, примери и обяснение, които ще осигурят постигане на високи резултати.