Подготовка за кандидатстване в ПУК

Избора на училище е важен за бъдещето на Вашето дете. Това е въпрос, който вълнува всички родители месеци преди началото на учебната година тъй като това е свързано с кандидатстване и прием на децата им.

Приемът в предучилищен клас (ПУК) в повечето училища се осъществява чрез провеждане на тестови изпит за установяване на степента на адаптивност и училищна готовност на детето. Резултатът се определя на база проверка на внимание и концентрация, логическо мислене, зрителна и логическа памет, наблюдателност, способност за разбиране на инструкции и др. По време на изпита децата обикновено работят самостоятелно и имат определено време за всяка задача.

За да се подготвят и представят успешно, децата решават задачи от различни книжки и помагала, в които често липсват обяснения на решенията и дори верните отговори. Търсенето, решаването и обясняването на логически задачи на децата понякога се оказва трудна и дори непосилна задача за родителите. За да се улесни процеса на обучение е необходим цялостен и систематичен подход.

Курсът "Подготовка за кандидатстване в ПУК" е съобразен с възрастта на децата и ще ги улесни в подготовката за предстоящите приемни изпити. Интерактивните уроци и задачи ще помогнат на децата да подобрят своята концентрация, логическо мислене, зрителна и логическа памет, наблюдателност и др, много важни при провеждане на приемен изпит за установяване на степента на адаптивност и училищна готовност на детето.

От броене на кубчета, силуети и симетрия до звуков и сричков анализ, урокът предлага едно вълнуващо приключение за всяко дете без значение къде се намира в своето математическо пътешествие.

Tеми включени в курса:

 • Силуети
 • Пъзели
 • Симетрия
 • Количествени представи
 • Буквен, звуков и сричков анализ
 • Фонетика
 • Броене на фигури
 • Броене на кубчета
 • Геометрични фигури
 • Оперативно мислене
 • Мислено съгласуване
 • Редици
Подготовка за математически турнир Иван Салабашев

Подготовка за кандидатстване в ПУК - част I

Подготовка за кандидатстване в ПУК - част II