Детективски задачи - Задачи с данни и таблица

Нека да решим следната задача:

Стъпка 1

Чертаем таблица, в която последователно попълваме информацията, дадена в задачата:

Алекс не носи червени дрехи. (отбелязваме със знака Задачи с данни от таблица)
Виктор не харесва нито червения, нито зеления цвят. (отбелязваме със знака Задачи с данни от таблица)

Детективски задачи

Стъпка 2

След това отбелязваме със знака  Задачи с данни от таблица когато дадено твърдение е вярно и с  Детективски задачи  когато не е вярно.
 

Детективски задачи

Отговор:

Боби - червена
Виктор - бяла
Алекс - зелена

* Детективски задачи можете да намерите в курса Състезателна математика за 2 клас - част I